FANDOM


האיאטה גקו הוא ג'ונין מקונוהאגאקורה, והאדם אשר שימש כבוחן בבחינות הצ'ונין. כמו כן, גקו ניהל רומן עם אנבו בשם יוגאטו יוזוקי. לפני מותו, ניכר כי גקו היה חולה במחלה קשה.


פרטים אישיים: גיל - 23. גובה - 175 ס"מ. משקל - 58 ק"ג.

רקע: החלק הראשון- האיאטה גקו נראה לראשונה עם תחילת השלב השלישי של בחינות הצ'ונין. לאחר שנבחרו הגאנין אשר ישתתפו בשלב המכריע. גקו שומע שיחה בין באקי ויאקושי קאבוטו, ומבין כי פלישה עתידה לפרוץ בקונוהאגאקורה. לכן, בתור שינובי הנאמן לכפרו, גקו מוצא את עצמו מול באקי, ולאחר מכן גם את מותו. גופתו נמצאה על ידי קבוצת אנבו, הכללה בתוכה את יוגאטו יוזוקי, שניהלה רומן עם גקו עצמו.

סגנון לחימה: יכולותיו של האיאטה גקו נחשפו אך ורק לפני מותו. ניכר כי גקו היה ג'ונין מוכשר במיוחד, והטכניקה בה הוא השתמש, מיקאזוקי נו מאי, נחשבת כטכניקה עילאית יחסית לגילו הצעיר.

מיקאזוקי נו מאי - Mikazuki no Mai גקו מבלבל את יריבו, בכך שיוצר שלושה בונשינים המתלווים אל הטכניקה. על מנת לסיים את הטכניקה, משתמש גקו בחרב ומזנק מעל יריבו. בלי שיריבו שם לב בכך, גקו הורג אותו בדרך מהירה ואכזרית במיוחד. רצוי לציין כי גם יוגאטו יוזוקי יודעת להשתמש בטכניקה זו.