FANDOMהוא היה נינג'ה מהכפר החבוי במפל המים שג'יריאה פגש בדרך בטיול למציאת תלמידו. באנימה הוא נראה כנינג'ה מוכשר שהראה שהוא כן יכול להשיג שלום על ידי לימוד נינג'ות של הדור הבא לשרוד את הקרבות. אחר כך נאגאטו השתמש בגופו כדי ליצור את "הדרך האנושית".

הדרך האנושית

הגוף של הנינג'ה מהכפר החבוי במפל שומש לאחד מששת הדרכים של פיין כדרך האנושית. הדרך האנושית יכלה לקרוע את הנשמות של האנשים ולקרוא את מחשבותיהם, נארוטו אוזומאקי הרג את הדרך האנושית על ידי שימוש בטכניקת רוח: ראסנשוריקן בזמן הפלישה של פיין.