FANDOM


תבנית:תרגום היה המייסד של Hoshigakure 200 שנים לפניתחילתה של הסדרה. <section end=summary />

רקע

ברגע שהוא גילה "נופלי כוכב" (מטאור) עם כוחות מיסטיים, הוא הקים ארץ הדובים, במקווה לעשות ינובי הידוע היטב ולזכות בתואר כפר נסתר גדול. למרבה הצער, הוא לא ידע על תופעות הלוואי של אימוני כוכב, ואנשים החלו למות ממהמם צ'אקרת שקרס בגופם