FANDOM


סאנין - Densetsu no Sannin הסאנין היו תלמידיו הישירים של סאנדאימה הוקאגה; ג'יראייה, טסונאדה ואורוצ'ימארו. הם למדו תחתיו לאחר האקדמיה לנינג'ות, ובהמשך חייהם, השתתפו במספר קרבות חשובים של הכפר. את התואר "סאנין" הם קיבלו במלחמת השינובי הגדולה. במהלך אחד מהקרבות באמגאקורה, התמודדו השלושה מול המנהיג האדיר של הכפר באותם הימים- האנזו. למרות שלא הצליחו להביסו, האנזו התרשם מכוחם עד מאוד, ואף העניק להם את התואר סאנין, אשר נשאר איתם עד היום. דרכיהם של הסאנין נפרדו לאחר עריקתו של אורוצ'ימארו מקונוהאגאקורה, ודבקותו ביצירת ג'וטסואים אסורים. עובדה זו שברה של ליבו של סארוטובי, שראה באורוצ'ימארו פוטנציאל אדיר לתפקיד ההוקאגה הבא של הכפר. בהמשך, טסונאדה עזבה את הכפר לאחר שני מקרי מוות קשים שספגה; האחד היה מותו של נאווקי- אחיה הצעיר. והשני היה מותו של דן- אהוב ליבה. וג'יראייה עזב את הכפר למחקר בשביל ספריו. דרכיהם של הסאנין נצטלבו שנית לאחר מותו של סאנדאימה, עם הפיכתה של טסונאדה להוקאגה החמישית. רמת הלחימה של הסאנין גבוהה במיוחד, ואף מגיעה לרמות של קאגה. טסונאדה נחשבת כסאנין היחידה שהצליחה לשרוד; אורוצ'ימארו נכלא בתת המודע של סאסוקה, ונשמתו נכלאה לעד בהמשך על ידי ג'וטסו של איטאצ'י. וג'יראייה נהרג על ידי מנהיג האקאטסוקי- פיין.

שלושת הסאנין - ג'יראייה - שינובי אשר אימן את יונדאימה הוקאגה, והכותב הבלעדי של סדרת הספרים למבוגרים "Icha Icha" (מזמוז בתרגום חופשי). לאחר עריקת אורוצ'ימארו, ג'יראייה עזב את הכפר למחקר בשביל ספריו. בהמשך חייו, הוא לקח תחת חסותו את אוזומאקי נארוטו, בנו של יונדאימה, ואף ביצע ריגול בשביל קבלת מידע האקאטסוקי. ג'יראייה נהרג באמגאקורה לאחר קרב מול מנהיג האקאטסוקי- פיין. אורוצ'ימארו - שינובי גאון שעל פי סארוטובי, היה בעל פוטנציאל להיות ההוקאגה הבא של קונוהאגאקורה. אורוצ'ימארו ביצע ניסויים בקונוהא ולאחר עריקתו מקונוהא הקים כפר משלו, אוטוגאקורה. אורוצ'ימארו הפך למורה של סאסוקה, במטרה לקחת את גופו ואת השארינגאן יקר הערך שלו. תוכניתו של אורוצ'ימארו נכשלה לאחר שסאסוקה כלא אותו בתת המודע שלו. נשמתו של אורוצ'ימארו נכלאה לעד בזכות ג'וטסו של איטאצ'י, מה שהביא סופית למותו. . טסונאדה - הגודאימה הוקאגה של קונוהאגאקורה, וקונואיצ'י שמתמחת בטכניקות רפואה. טסונאדה עזבה את הכפר לאחר שני מקרי מוות קשים שספגה, הכללו את מות אחיה ואהוב ליבה. לאחר שיכנועו של ג'יראייה, היא חזרה לכפר במטרה לקחת את תואר ההוקאגה. תואר ההוקאגה עבר לידיו של דאנזו לאחר פלישת פיין, לאחר שטסונאדה נכנסה לקומה בעקבות הפלישה של פיין, והשקעה רבה מכוחה להצלת תושבי הכפר. כמו כן, טסונאדה נחשבת כסאנין היחידה שהצליחה לשרוד. .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.