FANDOM


קוגוטסו נו ג'וטסו - Kugutsu No Jutsu טכניקה זו יוצרת חוטי צ'אקרה מאצבעותיו של המשתמש, מה שמאפשר להתחבר אל בובות לחימה ולשלוט בהן בחופשיות. מלבד זאת, המשתמש יכול להשתמש בחוטי צ'אקרה אלו גם כדי לתמרן חפצים אחרים או בני אדם.