נארוטו
Advertisement

מלאך המוות הוא זימון. השינובי שמשתמש צריך להקריב את חייו. בחלק הראשון של הסידרה רק שניים הישתמשו בטכניקה והם ההוקאגה הרביעיוההוקאגה השלישי במהלך ההתקפה של קיובי על כפר העלה הניסתר ההוקגה הרביעי הופיעה וחתם את הקיובי (השועל בעל תישעת הזנבות) בנארוטו... למה דווקא בנארוטו? תתפלאו הסיבה היא: שההוקגה הרביעי רצה שנארוטו (הבן שלו) השתמש בכוחו של הקיובי. כאשר הפלישה לקונהא (כפר העלה הניסתר) מתחילה, אורצ'יאמרו (שמתחזה לקזאקאגה) מאיים על ההוקגה השלישי (הירוזן סארטובי) בדקירה צוואר שתביא למותו אך דקר את ידו כי טען שהוא עייף ואז התחיל הקרב לבסוף סראטובי (ההוקגה השלישי) זימן את מלאך המוות ו"לקח" את ידיו של אורוצ'ימרו בשביל שלא יוכל להשתמש בטכניקת השלישי.

Advertisement