FANDOM


הקשר של החרב האגדית, קוסאנאגי נו טסורוגי, לחרבו של אורוצ'ימארו: דבר ראשון, הקשר הבולט ביותר הוא השם של חרבו של אורוצ'ימארו- קוסאנאגי נו טסורוגי, שזה בעצם שמה של החרב האגדית. בנוסף לכך, התרגום הראשון של השם של החרב הוא 'חרב החותכת עשב', מה שמסמל את קוסאנאגי נו טסורוגי, אשר דקרה את ההוקאגה השלישי - המנהיג של כפר העלה הנסתר שמסמל את העשב. התרגום השני הוא 'החרב של הנחש'. הנחש שמדובר עליו הוא ככל הנראה אורוצ'ימארו (במקור, זה יאמאטו נו אורוצ'י). בנוסף לכך, החרב עצמה בסדרה, יוצאת מלוע הנחש שנמצא בתוך אורוצ'ימארו. במיתולוגיה, לעומת זאת, החרב יצאה מהזנב של יאמאטה נו אורוצ'י.

user posted image