FANDOM


כדי להשתמש בטסוקיומי, המשתמש חייב להיות בעל מאנגקיו שארינגן. טסוקיומי היא טכניקת גנג'וטסו המופעלת כאשר יש קשר עין מדויק בין המשתמש לאויבו, המשתמש גורם לאויבו לחשוב שהם במימד אחר, סוג של שליטה על המוח, במימד זה המשתמש שולט בכל המתרחש. האשליה נמשכת שלושה ימים במימד, בזמן שבעולם האמיתי חולפות רק שניות ספורות. מטרת המתקפה היא לשבור את רוחו ונפשו של היריב, לגרום לו לאי תפקוד ואף לחרדות. היחידים המסוגלים להתנגד לג'וטסו הזה הם שינובי מיומנים ביותר עם מאנגקיו שארינגאן, והם יכולים אף להפנות את המתקפה חזרה אל המשתמש. חסרונה של המתקפה הוא כמות הצ'אקרה הגדולה שהיא לוקחת.