FANDOM


יאהיקו הוא אחד מששת הגופות של פיין, מנהיג האקאטסוקי, ומייצג את ממלכת האל (Tendou). יאהיקו, בילדותו, היה חברם של נאגאטו וקונאן, וליווה אותם עד הסוף.

ביוגרפיה: יאהיקו התייתם ממשפחתו במהלך מלחמה שהתרחשה באמגאקורה, וכך גם נאגאטו וקונאן. השלושה נאלצו לשרוד בכוחות עצמם, עד אשר פגשו בג'יראייה, טסונאדה ואורוצ'ימארו. כילדים יתומים, אורוצ'ימארו הציע להרוג אותם ולגאול אותם, אך ג'יראייה החליט להשאר עימם ולטפל בהם; הוא אף לימד אותם נינג'וטסו, והשלושה התחזקו מאוד במהלך שלושת השנים בהן חיו עם הסאנין. במרוצת השנים, יאהיקו הקים ארגון של נינג'ות מאמגאקורה שמטרתו היה להביא שלום - על ידי משא ומתן ולא על ידי מלחמה. האנזו, מנהיג הכפר, לא יכל להתעלם מהארגון ההולך וגדל, ולכן יום אחד הזמין אותם להיפגש איתו, בהבטחה שהוא יעזור במשא ומתן עם המדינות השכנות. אך זו הייתה מלכודת שהוא ארגן עם דאנזו מקונוהאגאקורה. האנזו חטף את קונאן, ואיים על נאגאטו להרוג את יאהיקו. יאהיקו לבסוף החליט להקריב עצמו והתאבד על הקונאי של נאגאטו. כתוצאה ממותו נאגאטו החליט להגשים את חלום השלום של יאהיקו בכל מחיר.

סגנון לחימה: במהלך שלוש השנים בהן הוא, יחד עם נאגאטו וקונאן, חיו תחת חסותו של ג'יראייה, השלושה התאמנו תחתיו, ולמדו את טכניקות הנינג'וטסו הבסיסיות, ואף מעבר לכך. יאהיקו למד לשלוט בג'וטסו סויטון, בעוד שנאגאטו למד לשלוט בג'וטסו פוטון.

סויטון: מיזוראפה - Suiton: Mizurappa יאהיקו למד את הג'וטסו במהלך אימוניו עם ג'יראייה, במשך שלוש השנים בהן חיו יחדיו באמגאקורה. באמצעות הג'וטסו הזה, יאהיקו פולט מפיו גל מים אדיר.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.