FANDOM


כפר המערבולת
Whirlpool
סמל הכפר של כפר המערבולת
שם הארץ ארץ המערבולת
מנהיג לא ידוע
מקים לא ידוע
בעלי ברית Konohagakure Symbol כפר העלה הנסתר (כאשר היה קיים)
שבטים 22px שבט אוזומאקי


כפר המערבולת ידוע גם בתור כפר המערבולת הנסתר, הוא אחד מהכפרים הנסתרים, ואחד מהכפרים הפחות חשובים.

הוא נמצא בארץ המערבולת, שממוקמת מזרחית, מעבר לים, יחסית לארץ האש.

הנהגה

בראש כפר המערבולת עמד מנהיג, שהיה הנינג'ה הכי חזק בכפרו באותה התקופה שבה הנהיג, ולעומת הכפרים הגדולים, אין לו את התואר קאגה, אך תפקידיו זהים לאלו של הקאגה: לספק הגנה על הכפר, לארגנו ולהובילו למלחמה בעת הצורך.

העבר

כאשר הכפר היה קיים שאר הכפרים מפחדו מכוחם של כפר המערבולת לכן כל הכפרים פתחו מתקפה משותפת על כפר המערבולת והרסו את הכפר ואימו של נארוטו הובאה לכפר קוהנא לפני המתקפה כדי לשלוט בקיוב

נינג'ות מוכרים מהכפר

Kushina Uzumaki

קושינה אוזומאקי, כמתוארת במנגה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.