FANDOM


כפרי הנינג'ות הנסתרים (באנגלית: Kakurezato) הינם מרכזי חיים, אימונים ורוחניים לנינג'ות החיים במדינה מסויימת. הכפרים מהווים את הכוח הצבאי של המדינות הנ"ל. הכפרים מאכלסים את הנינג'ות במדינה ומאמנים נינג'ות מגיל צעיר. בכפרים הנינג'ות מחולקות לקבוצות ומקבלות משימות המחולקות בין 5 דרגות, המשימות, הנוגעות לאורח חייהם של תושבי המדינה עד לבטחון פנים ולשליחיות דיפלומטיות, מבוצעות על ידי הנינג'ות לפי הדרג שלהם אצל מנהיג הכפר. על הכפרים הגדולים מפקדים קאגיים, שתפקידם לפקח על חלוקת המשימות והגנת הכפר בעתות משבר.

שיטה זו פותחה בארץ האש בשיתוף פעולה בין שבט אוצ'יהא לשבט סנג'ו בהקמת כפר העלה. לאחר קום הכפר אומצה השיטה על ידי מדינות נוספות, שרק לכפרים של חמישה מהם יש משמעות צבאית אמיתית. הן חמשת אומות השינובי הגדולות.

שינובים נוהגים להחזיק את סמל הכפר על מגן המצח שלהם, למרות שלעיתים השינובים מחזיקית את המגן על היד או הצוואר.

כפרים ידועים

כפר העלה

ערך מורחב – כפר העלה הנסתר
Hokage Monument

ראשי ההוקאגיים החרוטים בהר

כפר העלה (או קונוהאגאקורה - הכפר החבוי בין העלים, Konohagakure) ממוקם בארץ האש, אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות. כפר העלה הוא כפר השינובי הנסתר הראשון שהוקם על ידי מאדארה אוצ'יהא משבט אוצ'יהא והאשיראמה סנג'ו משבט סנג'ו. הכפר מונהג על ידי ההוקאגה, ומהקמתו היו לו חמישה הוקאגיים שההוקאגה הראשון היה האשיראמה סנג'ו, מקים הכפר.

דבר המייחד את הכפר מהכפרים האחרים הוא הכבוד הנרכש למנהיגיו. על הר הצופה על הכפר חרוטים פניהים של חמשת ההוקאגיים של הכפר.

כפר הגשם

ערך מורחב – כפר הגשם הנסתר

כפר הגשם (או אמאגאקורה - הכפר החבוי בגשם, Amegakure) ממוקם בארץ הגשם. כפר הגשם לרוב סגור לאנשים מבחוץ, כאשר הכפר נשלט על ידי האנזו, האדם שהביס את שלושת הסאנינים, ג'יראייה, טסונאדה ואורוצ'ימארו, ואף העניק להם את התואר "סאנינים", הכפר היה במלחמת אזרחים קשה ביותר עד שלבסוף פיין, מנהיג ארגון האקאטסוקי השתלט על הכפר והרג את האנזו.

בניגוד לכפרי הנינג'ות הגדולים האחרים, לכפר הגשם אין קאגה.


כפר החול

ערך מורחב – כפר החול הנסתר
SAND VILAGE FROM AIR

פנורמת כפר החול

כפר החול (או סונהגאקורה - הכפר החבוי בחול, Sunagakure) ממוקם בארץ הרוח, ארץ מדבר ענקי, אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות. את כפר החול מנהיג הקאזאקאגה, ובדומה לכפר העלה, לכפר חול היו חמישה קאזאקאגיים, ששניים נחטפו ונעלמו, אחד מהם, הקאזאקאגה הנוכחי, גאארה, הוחזר על ידי נארוטו אוזומאקי מכפר העלה. את הקאזאקאגיים מציינים על ידי הצבת פסלים בחדר הישיבות.


כפר הערפל

ערך מורחב – כפר הערפל הנסתר

כפר הערפל (או קיריגאקורה - הכפר החבוי בערפל, Kirigakure) ממוקם בארץ המים, אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות. את כפר הערפל מנהיג המיזוקאגה. לכפר היו ארבעה מיזוקאגיים עד כה שהרביעי, לפי דבריו של קיסאמה הושיגאקי, הוא למעשה מאדארה אוצ'יהא.


כפר הקול

ערך מורחב – כפר הקול הנסתר

כפר הקול (או אוטוגאקורה - הכפר החבוי בקול, Otogakure) ממוקם בארץ האורז (שלאחר הקמת הכפר שונה שמה לארץ הקול), מדינה קטנההמוקפת בשלושה מדינות גדולות אחרות, ביניהן ארץ האש. הכפר הוקם על אורוצ'ימארו על מנת איסוף וריכוז כוחותיו. הכפר התפרק לאחר מותו של אוריצ'ימארו בידי סאסקה אוצ'יהא.


כפר הסלע

ערך מורחב – כפר הסלע הנסתר
Raikage

הראיקאגה

כפר הסלע (או איוואגאקורה - הכפר החבוי בין הסלעים, Iwagakure) ממוקמם בארץ האדמה, אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות. מנהיג הכפר הוא הטסוצ'יקאגה.


כפר הענן

ערך מורחב – כפר הענן הנסתר

כפר הענן (או קומוגאקורה - הכפר החבוי בעננים, Kumogakure) ממוקם בארץ הברק, אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות. מעט מאוד ידוע על כפר הענן, למעט מנהיגו ומספר דמויות, שביניהן שני ג'ינצ'וריקיים. את הכפר מנהיג הראיקאגה.


סמלי הכפרים

סמלי הכפרים מיוצגים על הנינג'ות מהכפר על מגן המצח שלהם. להלן רשימות סמלי הכפרים ושייכותם:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.