FANDOM


המאנגאקיו שארינגאן הנצחי של מאדארה אוצ'יהא
המאנגאקיו שארינגאן הנצחי של סאסקה אוצ'יהא (ספוליר)

המאנגאקיו שארינגאן נצחי נותן למשתמש אפשרות להשתמש ביכולות המאנגאקיו שארינגאן בלי להתעוור (הסבר ב-מאנגאקיו שארינגאן). ניתן להשיגו ע"י השתלת מאנגאקיו שארינגאן של אח שלך, אחרי שהרגת את חברך הטוב ביותר כדי להשיג את המאנגאקיו שארינגאן, בתנאי שלאחיך יש את המאנגאקיו שארינגאן (ככה שזה מאוד נדיר), הוא נראה כמו שילוב של שני המאנגאקיו שארינגאן-של מי אחיך ושלך משולבים (כמו של סאסקה)

האנשים שנראו עם מאנגאקיו שארינגאן נצחי עד היום

מאדארה אוצ'יהא  ,סאסקה