FANDOM


מבחני הצ'ונין מבחני הצ'ונין אלה הם מבחנים אשר מיועדים לבדוק את היכולות של הגנין. במידה והגנין מצליח לעבור את המבחנים, הוא מתקדם בדרגת השינובי שלו, והופך לצ'ונין.

בכדי להפוך לצ'ונין, גנין צריך להשתתף במבחן גדול אשר נקרא "מבחני הצ'ונין". בדרך כלל, הגנינים משתתפים במבחן בקבוצות אליהם הם הוכנסו כאשר הפכו לגנינים, אך יכולים להיות גם מקרים יוצאי דופן. לדוגמא, הארונו סאקורה הצליחה להפוך לצ'ונינית כאשר שני חברי הצוות שלה לא היו בכפר העלה ולא עלו בדרגה. בעבר, בכל כפר היו מבחני צ'ונין ייחודיים לכפר. אך אחרי מלמחמת הנינג'ות השלישית, הוחלט שמבחני הצ'ונין ייערכו כל פעם בכפר מסוים, וכל שאר השינובי מכפרים אחרים באותה העת, יבואו לאותו הכפר כדי להפוך לצ'ונינים. צעד זה בוצע בכדי לשמור על השלום בין הכפרים והארצות. יתרון נוסף לצד השינובי אשר נבחנים במבחן הוא שאותו השינובי יכול למשוך אליו לקוחות אשר עלולים לשכור אותו לאחר שיראו את יכולתיו. מבחני הצ'ונין היחידים שנראו בסדרה נערכו בכפר העלה הנסתר.

מבחני הצ'ונין שנערכו בכפר העלה הנסתר כללו שלושה שלבים -

שלב ראשון


שלב זה נועד לבדוק את היכולות של השינובי לאיסוף מידע בחשאי ועשיית החלטות חשובות בזמן קצר. השלב הראשון של בחינות הצ'ונין הוא מבחן בכתב אשר מכיל 10 שאלות ומסתיים שעה לאחר התחלתו. הניקוד ההתחלתי של כל גנין שמשתתף במבחן הוא 10 נקודות, ועל הגנין לענות נכון על כל עשרת השאלות בכדי לשמור על ניקוד זה. במידה והניקוד של המשתתף יגיע ל-0, הוא וקבוצתו יכשלו וידרשו לעזוב את מבחני הצ'ונין. חוץ מהבוחן, במבחן גם נוכחים צ'ונינים אשר תפקידם להוציא את כל אלה שנכשלו במבחן. בנוסף לכך, התפקיד שלהם הוא להשגיח על המשתתפים במבחן, ולהוריד שתי נקודות לכל אלה שנתפסו מעתיקים. המטרה האמיתית של המבחן בכתב הוא לא בדיקת הידע של השינובי. השאלות אשר נשאלות במבחן יכולות לאתגר אפילו שינובי ותיקים בעלי דרגה גבוהה. המטרה האמיתית היא בעצם להעתיק בלי להתפס. ובכדי לעשות את זה, על השינובי להיות בעל יכולות איסוף מידע בחשאי. השאלה העשירית והאחרונה שונה מכל שאר השאלות, ולא כתובה בטופס של המבחן. שאלה זו נשאלת 45 דקות לאחר תחילת המבחן. לפני השאלה, הבוחן מזהיר כי אם המשתתפים יענו על השאלה לא נכון, הם יכשלו במבחן ולא יוכלו לגשת לבמחני הצ'ונין לעולם. גורל זה יכול להמנע על ידי תשובה נכונה על השאלה או פרישה מידית ממבחני הצ'ונין. אם הגנין פורש מהמבחנים, הוא והקבוצה שלו יוצאים ממבחני הצ'ונין, אך בכל זאת יכולים לנסות להבחן שוב פעם בפעם הבאה. לאחר שההחלטות נעשו, הבוחן מברך את המשתתפים שנשארו ומודיע כי הם עברו את המבחן. השאלה העשירית זה בעצם זיוף אשר נועד לבדוק את ההחלטיות של השינובי במצבי לחץ.

שלב שני


שלב זה נועד לבדוק את היכולות של השינובי לביצוע משימה והצמדות להוראות. בנוסף לכך, השלב בוחן את יכולות ההישרדות של השינובי. השלב השני של בחינות הצ'ונין נערך באזור אימונים מספר 44, או "יער המוות", אשר נקרא כך בשל היצורים שחיים בתוך האזור. בשלב זה לכל קבוצה ניתנת מגילה אחת מתוך השתיים, ועל הקבוצה להשיג את המגילה השנייה בכדי לעבור את השלב. הקבוצה המתמודדת נכשלת בבחינה במידה ואחד מחברי הצוות נהרג או שמישהו מחברי הצוות מנסה לפתוח את המגילה. כאשר המגילה נפתחת ללא רשות, המשתתפים שפתחו אותה מתעלפים עד סוף הבחינה.

מוקדמות לשלב השלישי


במידה וישנן יותר מדי קבוצות אשר עברו לשלב השלישי, מתבצעים מוקדמות לשלב זה. המוקדמות לשלב השלישי פועלות לפי העקרונות של השלב עצמו - הגנינים צריכים להלחם אחד על אחד לפי סלקציה מיוחדת. במידה ואחד הגנינים מת, מתעלף, פורש או לא יכול להלחם מסיבה מסוימת בזמן הקרב, הוא נכשל במבחני הצ'ונין. המנצחים במוקדמות עוברים לשלב השלישי עצמו.

השלב השלישי


השלב השלישי הוא השלב החשוב ביותר במבחני הצ'ונין, והוא השלב בו הגנינים המשתתפים הופכים לצ'ונינים. מי יהפוך לצ'ונין ומי לא נקבע על ידי המועצה של הדאימיו (שליט המדינה). יש לשים לב שזה לא חובה לנצח בקרב בכדי להפוך לצ'ונין. במידה והגנין הראה יכולות טובות בשביל צ'ונין, המועצה של הדאימיו יכולה להפוך אותו לצ'ונין, למרות שהוא לא ניצח בקרב. המילה של המועצה של הדאימיו משפיעה מאוד, ובמידה והם ירצו, כל מי שעבר לשלב השלישי יהפוך לצ'ונין, או שלהפך - אף אחד מהם לא יתקדם בדרגתם, במידה ויכולתם לא מספקים את חברי המועצה.