FANDOM


הרכיכה בעלת ששת הזנבות(רוקובי נו ניימקוג'י)

היה הביג'ו בעל ששת הזנבות הג'ינצ'וריקי שלו היה אטקאטה מכפר הערפל הנסתר

הוא נתפס ע"י נאגאטו(פיין) ונחתם ע"י האקאטסוקי