FANDOM


סמאהאדה

חרב גדולה במיוחד, כמעט כגודל בנאדם בוגר, השייכת להושיגאקי קיסאמה. החרב נקראת בעברית "עור כריש", כולה מכוסה בקשקשים של כריש ולכן אינה ככול חרב רגילה. החרב עטופה בתכריחים, עד הקרב, בו התכריחים מורדים, לחרב יש יכולת מיוחדת לשאוב צ'אקרה של מי שהיא פוגעת בו.