FANDOM


פאקון הינו אחד משבעת הנינקן המזומנים ע"י קאקאשי.

יכולות

יש לו חוש ריח מפותח ביותר והוא מסוגל לזהות כל יצור ואובייקט כלשהו רק לפי הריח.