FANDOM


הג'ינצ'וריקי של החיפושית בעלת שבעת הזנבות

היא באה מכפר המפל הנסתר

ידועה שפו לא אהבה את אנשי הכפר כי פחדו ממנה(ולא אהבה אנשים בכלל)

היא מתה בכך שהאקאטסוקי חתמו את ההחיפושית בעלת שבעת הזנבות