FANDOM


פסושדו ג'ינצ'וריקי הוא מארח של צ'אקרת השד בלבד, וגם זה הסיבה לכך שהצ'אקרה שלהם מוגבלת להבדיל מהג'ינצ'וריקים האמיתיים שבאמת נושאים בהם את השד. לעיתים הכוח של הפסושדו ג'ינצ'וריקי מגיע לרמות יותר חזקות מג'ינצ'וריקים אמיתיים, לעיתים הפסושדו ג'ינצ'וריקים שנואים ע"י תושבי הכפר בדיוק כמו ג'ינצ'וריקים אמיתיים וזה מוביל לשנאה כלפייהם.
Sora

סורה הוא סוג של פסואדו ג'ינצ'וריקי שנושא את צ'אקרת השועל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.