FANDOM


שם בעברית: הטכניקה האסורה - שיקי פוג שם באנגלית: Forbidden Master Technique! \"Shiki Fuujin\" שם ביפנית: Kinjutsu ougi! תאריך שידור: 03-03-2004


סארטובי מבטיח שהוא יביס את אורוצ'ימארו ויציל את הכפר בזמן שהוא מכין את טכניקת אל המוות של הרביעי. אורוצ'ימארו נדהם, הלא זו היא טכניקה שהוא לא מכיר. הוא מבקש מהשלישי שיראה לו אותה.

סארטובי משתמש בקאגה באנשין ויוצר שני כפילים, כדי להיות שווה במספרים. שני הכפילים שלו תופסים את הראשון והשני. מלאך המוות עובר דרך הגוף של סארטובי לתוך הגוף שלהם. החשכה נעלמת יחד איתם.

איך שהראשון והשני מתים הוא נזכר בהדרכה שלהם כשהם בחרו בו להיות הוקאגה. הוא חייב להגן על הכפר בכל מחיר. הוא תופס את אורוצ'ימארו ואל המוות נכנס לגוף ותופס לא הנשמה. אורוצ'ימארו משתמש בחרב של קוסאנגאי כדי לפגוע בשלישי ולהימלט מאחיזת אל המוות.

בחוץ, ג'יראיה מופיע ומחסל בקלות את הנחש המזומן. הוא שואל מיד היכן השלישי.

בחזרה לגג, אנמה מנסה לעצור את החרב, אך היא עדיין מצליחה לחדור דרך גופו של סארטובי. אורוצ'ימארו שואל מדוע הוא לא ניסה להתחמק והוא עונה שבכל מקרה הטכניקה האסורה תעלה לו בחייו, ושהוא ייקח את נשמתו של אורוצ'ימארו איתו כשהוא ימות. הוא מסביר שזו הייתה הטכניקה שבעזרתה הובס הקיובי. הוא ממשיך ואומר שעכשיו, נשמות שניהם ינעלו לתמיד בקרב, בתוך בטן אל המוות.

כשאורוצ'ימארו מרגיש את הרצינות של סארטובי הוא מתחיל להילחץ. הוא מנסה לגייס מספיק כוח כדי להזיז את החרב, בתקווה שהוא יצליח לחסל אותו לפני שהנשמה שלו תילקח.

בחזרה ליער, סאסקה מדביק את קאנקורו ולאחר זאת טמארי. קאנקורו מחליט להישאר ולהילחם בסאסקה בזמן שטמארי לוקחת את גארה וממשיכה. אך לפתע שינו מופיע, ומאפשר לסאסקה לרדוף אחרי גארה בזמן שהוא נלחם בקאנקורו.