FANDOM


החיפושית בעלת שבעת הזנבות(נאנבו נו קאבוטומושי)

הוא הביג'ו בעל שבעת הזנבות

הג'ינצ'וריקי שלו הייתה פו מכפר המפל הנסתר

נתפס ונחתם ע"י האקאטסוקי מי שתפס אותו היה דיידארה