FANDOM


Iruka

אירוקה סנסיי, צ'ונין.

צ'וּנִין (ביפנית: 中忍 - נינג'ה בינוני) הם נינג'ות שמוסמכות להשגיח ולפקח על נינג'ות אחרות. הצ'ונין הם בעלי יכולות טקטיות ומנהיגותיות שמתפקדים כמורים או כראשי צוותים קטנים. נשלחים בדר"כ למשימות בדרגות C ו-B.

כדי לההפך לצ'ונין, על הגנין להשתתף במבחן גדול הקרוי "מבחני הצ'ונין", אל המבחן ניתן לגשת רק בצוותים של שלושה והוא מורכב משלושה חלקים:

  1. שלב ראשון הוא מבחן קשה בכתב אשר בא לבחון את טכניקות הריגול ואיסוף המידע, מהנבחנים מצפים להעתיק את התשובות (למרות שלא אומרים להם זאת במפורש) מבלי להיתפס.
  2. השלב השני בא לבחון את יכולת הצוותים בביצוע המשימה ושמירה על הכללים. חצי מהצוותים מקבלים מגילה מסוג אחד והחצי האחר, מגילה מהסוג השני. עליהם להשיג מגילה מהסוג שחסר להם מאחד הצוותים האחרים ולהגיע ליעד תוך זמן קצוב, בשל כך בשלב זה מנופים לפחות 50% מהצוותים ובדר"כ יותר.
  3. השלב השלישי מורכב מקרבות אחד על אחד בין אלו שעברו את שני השלבים הראשונים. הקרבות נערכים מול קהל גדול של מוזמנים וביניהם גם מועצה אשר תפקידה לקבוע מי זכאי לדרגת הצ'ונין. הדבר לא תלוי בהכרח בניצחון בקרבות אלא בעיקר ברמת התפקוד במהלך הקרבות. בשל כך, לכל מי שמגיע לשלב השלישי יש סיכוי להפוך לצ'ונין.

הצ'ונינים רשאים ללבוש וסט ייחודי אך הוא אינו חובה.


הקודם:
גנין
צ'ונין הבא:
ג'ונין או ג'ונין מיוחד
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.