FANDOM


קאמוי - Kamui טכניקת מאנגאקיו שארינגאן מקורית, שפותחה על ידי קאקאשי. על ידי ריכוז המאנגאקיו שארינגאן בנקודה מסוימת, קאקאשי גורם לאותה נקודה להתמוטט לתוך עצמה, וכך להעביר את החפץ שבאותה נקודה למיקום אחר. כידוע, מאחר והקאמוי הינה טכניקת מאנגאקיו שארינגאן, היא דורשת כמות רבה של צ'אקרה, ולכן קאקאשי מתעייף לאחר השימוש בטכניקה.