FANDOM


סגנון לחימה: כפי הנראה, יכולות הנינג'וטסו, טאיג'וטסו וגאנג'וטסו של קארין לא ברמה גבוהה במיוחד, מאחר והיא טרם השתתפה בקרב. למרות זאת, יכולותיה כקונואיצ'י מאתרת שימושיות מאוד. כמו כן, יש לה יכולת נוספת, ששמה לא ידועה, אשר מאפשרת לה לרפא את פצעיהם ולחדש את הצ'אקרה של אלו שנושכים את ידיה. מלבד יכולות האיתור שלה, קארין גם יכולה להסתיר את הצ'אקרה שלה על מנת להגן עליה מיכולות איתור אחרות.

קאגורה שינגאן - Kagura Shingan יכולת זו מסוגלת לפעול לטווח רחוק. כמו כן, קארין מסוגלת להבחין לא רק בכמות הצ'אקרה, אלא אף האם בעל הצ'אקרה הוא אדם או חיה. שימוש נוסף ליכולת זאת הוא איתור שקרים, זאת על ידי הרגשת שינויים בצ'אקרה של אדם כאשר הוא אינו דובר אמת. [קארין היא משבט אוזומקי ]