FANDOM


[[קובץ:07-1-.jpg|thumb|left] טכניקה זו היא דרגה 2 של ראסנגן קבוצתי, אחרי זימון שיכפולי הצל המשתמש ניכנס למצב סנין אחרי זה השיכפולים יוצרים ראסנגן ענק ותוקפים. (נארוטו השתמש בטכניקה זו נגד השועל בעל תשעת הזנבות)