FANDOM


קורוטסוצ'י היא קונואיצ'י מכפר הסלע, ונכדתו של הטסוצ'יקאגה השלישי. היא אחר כך הפכה בעצמה להיות הטסוצ'יקאגה הרביעית של כפר הסלע.