FANDOM


קיביריקי הצ'ו

חרבו של ממוצ'י זאבוזה, החרב בגודל בנאדם בוגר, היא בעלת חלק וחלק כהה, בחלק החד יש מין צורת חצי עיגול שמזכירה מגל ובקצה החרב יש חור גדול שחד אף הוא, מה מאפשר לדוגמא להכניס ראש של מישהו לחור ואז לכרותו.