FANDOM


קין טסוצ'י היא גנין מכפר הצליל הנסתר, וחברה לקבוצת הצליל; אשר מכילה בנוסף את דוסו קינוטה ואבומי זאקו. קין היא אישה תוקפנית ומעט אגרסיבית. בנוסף, היא לא תהסס לפגוע באלה אשר פוגעים בה.

רקע

חלק ראשון

ביחד עם חבריה לקבוצה, קין הצליחה לעבור של השלב הראשון של בחינות הצ'ונין. לאחר הקרב של צוות 7 ואורוצ'ימארו, החליטה קבוצת הצליל, ובתוכם קין, לתקוף את סאקורה; שהגנה על חבריה המעולפים. לאחר שלי מפסיד בניסיון להגן על סאקורה, קין תופסת בשערה בחוזקה, בעודה טוענת כי על סאקורה לדאוג יותר ליכולותיה. סאקורה מבינה זאת, ועל מנת לצאת מתפיסתה של קין, היא חותכת את שערה. הקרב נגמר עם התעוררות סאסוקה, אשר מושפע מהחותם המקולל של אורוצ'ימארו. סאסוקה מחליט לנקום באלה שפגעו בסאקורה, בצורה הכי אכזרית שרק יוכל. בשלב השלישי של הבחינות, קין מוצאת את עצמה מול נארה שיקאמארו. באמצעות מהלכים מבריקים וניתוח הקרב בצורה יוצאת מן הכלל, שיקאמארו מנצח. לבסוף, קין, ביחד עם זאקו, מוקרבת לביצוע טכניקת הקוצ'יוסה אדו טנסיי של אורוצ'ימארו.

סגנון לחימה

בקרב, קין משתמשת בזוג פעמונים אשר מחוברים למחטים דקים במיוחד. ברגע שהחוט מצליח להיקשר אל היריב, קין מושכת המחטים הקשורים אל פעמוניה, וכך גורמת להם לצלצל. ברגע שזה קורה, יריבה של קין הנ"ל נכנס לאשליה. אם הטכניקה מצליחה, סיכוייה של קין לנצח יהיו גבוהים במיוחד.