FANDOM


תכונות גנטיות מיוחדות


קקיי גנקאי (Kekkei Genkai), או "יכולות תורשה מתקדמות", הן יכולות ייחודיות של נינג'ות, אשר בדרך כלל מועברות בתורשה לחברי שבט מסוים, אך לא רק - כך לדוגמה, האשיראמה סנג'ו הוא היחיד בשבט בעל יכולת המוקוטון, אך היא ייחודית לגנים שלו בלבד (וכך גם ליאמאטו יש אותה) ולא הופיעה אצל שאר חברי השבט. אין להתבלבל בין קקיי גנקאי לבין טכניקות הידן (Hiden), שהן טכניקות סודיות שרק אדם או שבט מסוימים יודעים ושומרים עליהן בסוד בינם לבין עצמם.