FANDOM


קקיי גנקאי (血 継 限界; משמעותו "טכניקה רק לירושת דם" או "Bloodline Limit") הן יכולות שעברו בדרך גנטית בשבטים ספציפיים. זה אפשרי שעבור נינג'ה תהיה יותר מאחת היכולות האלה. יכולות קקיי גנקאי שעובדות דרך העיניים של המשתמש נקראות דוג'וטסו (dōjutsu). קקיי גנקאי אחרים כוללים ערבוב סוג אחד של צ'אקרת יסוד עם אחר, ליצור צ'אקרת יסוד חדשה וייחודית למשתמשים, שהיא בדרך כלל בלתי אפשרית עבור נינג'ת רגילות.

קקיי גנקאי והטכניקות שלהם לא ניתן ללמוד או להעתיק על-ידי אחרים. עם זאת, אפשר לתת קקיי גנקאי לאחרים. דוג'וטסו, או קקיי גאנקאי אחר שמבודד לאיבר יחיד, ניתן להשתיל בגופו של אחר, כפי שנעשה עם העברת השארינגאן של אוביטו לקאקאשי. השימוש של איברים אלה דורש הרבה יותר צ'אקרה מאשר מישהו שנולד עם הקקיי גנקאי. יסודות צ'אקרה יכול גם לעבור לאנשים מחוץ לשבט, כמו יאמאטו, שעבר את שינוי ה-DNA של אורוצ'ימארו מחדש כדי לרכוש את טכניקת המוקטון (סטייל עץ). עם זאת, המיומנות של יאמאטו בשימוש בו הוא כמעט לא חזק כמו של המשתמש המקורי, האשיראמה סנג'ו.

קיימת גרסה מתקדמת של קקיי גנקאי, המכונה קקיי טוטה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.