FANDOM


ראיקאגה (ביפנית:雷影, באנגלית:Raikage) הינו מנהיג כפר הענן הנסתר, בארץ הברק. לכל אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות (ארץ האש, ארץ המים, ארץ הברק, ארץ האדמה וארץ הרוח) ישנו מנהיג בעל התואר קאגה. למשל, מיזוקאגה בכפר הערפל הנסתר.
לא ידוע כמה היו עד עכשיו, אבל כן ידוע שהנוכחי הוא האח הגדול של קילר בי, הג'ינצ'וריקי של השור בעל שמונת הזנבות, וכמוכן, ככל הנראה, שניהם חברים בשבט יוטסוקי.לפי דברי אחד מהג'ונינם מכפרו,שי מיהרותו והרפלקסים שלו משתווים לאלו של ההבזק הצהוב נאמיקאזה מינאטו כך שאפילו השראינגאן לא מצליח לצפות את מהלכיו.בנוסף הוא מחזיק בכוח פיזי רב עצומה ומשתמש בסגנון הלחימה "נינטאיג'וטסו", המחזק בעזרת צ'יאקרת ברק את כוחו הפיזי ואת ומהירותו פירוש המילה ראיקאגה היא "צל הברק".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.