FANDOM


קאזאקאגה הרביעי (ביפנית 四代目風影 ובאנגלית Fourth Kazekage) וא המנהיג הקודם של כפר החול הנסתר. הוא אביהם של טמארי, קאנקורו וגאארה ובעלה של קארורה. שמו המקורי עדיין נמצא בגדר סימן שאלה.

רקע

לפי פקודתו, השוקאקו בעל הזנב האחד נחתם בגאארה, על-מנת שהוא יהפוך להיות הנשק האולטימטיבי של כפר החול הנסתר. אך הוא לא ידע בעצם כמה שהוא טעה, כפי שתכנן הגורל גאארה גדל כילד בודד וערירי, שכולם פחדו מכחותיו, ולכן ריכז את כחותיו יותר לרעה. הרביעי שהבחין בזאת, הבין את טעותו, והחל לראות את גאארה כ"ניסוי כושל", שבמקום להיות הנשק האולטימטיבי - כעת הוא האוייב האולטימטיבי.
עם הזמן, הרביעי החל לשלוח חיילים להתנקש בחיי גאארה, מה שמעולם לא הצליח. כעבור זמן, הרביעי הפסיק לשלוח נינג'ות להתנקש בחיי גאארה, אך לא חינם, אלא בתקווה שגאארה בכל זאת, לאחר שהצליח להביס את כל שליחי הרביעי - יוכל להוות כלי נשק חזק של כפר החול.

חלק ראשון

הפלישה לכפר העלה

כאשר אורוצ'ימארו הגיע לכפר החול עם ההצעה להצטרף לכחותיו התוקפים את כפר העלה הנסתר - הרביעי הסכים. הכפר סבל קיצוצי תקציבים מהלורד הפאודלי של ארץ הרוח, לכן הרביעי קיווה שפלישה טובה ופגיעה חזקה בכפר העלה תוביל לתוספת במימון כפר החול. הוא תכנן לשסות את גאארה בנינג'ות כפר העלה, במהלך השלב הסופי והאחרון של בחינות הצ'ונין, ובכך לתת לפולשים את היתרון על כפר העלה בכך שיתקפו אותם מבפנים.
הרביעי, לעומת זאת, לא היה יכול לראות איך התכניות שלו מתגשמות, מכיוון שאורוצ'ימארו בעזרת קאבוטו התנקשו בחייו, מיד אחרי שהחלו לצאת לדרכם. אז אורוצ'ימארו התחזה לקאזאקאגה הרביעי עד שהפלישה החלה, כך הוא עשה את דרכו פנימה לתוך הכפר ביתר קלות, והגיע אל ההוקאגה השלישי במהירות.
גאארה, שאביו אמלל לו את החיים - יצליח לאחר מכן, ויהפוך להיות הקאזאקאגה החמישי, הקאזאקאגה הכי צעיר.