FANDOM


רין נוהארה הינה קונואיצ'י מרפאה בדרגת צ'ונין, וחברת קבוצתם לשעבר של האטאקה קאקאשי ואוצ'יהא אוביטו, וכן תלמידתו של נאמיקאזה מינאטו, הידוע בתור יונדאימה הוקאגה. מדבריו של קאקאשי, ניתן להסיק כי רין איננה בין החיים יותר.

רקע

קאקאשי גאידן

בבתקופת מלחמת העולם השלישית, רין הייתה חברה בקבוצה שכללה אותה, את קאקאשי, את אוביטו ואת המפקד שלהם מינאטו, שקיבלו על עצמם את המשימה להחריב את גשר קאנאבי בקרבת קוסאגאקורה, שדרכו האויב מקבל אספקות. במהלך המשימה, רין נחטפת על ידי שני שינובי מאיוואגאקורה, אך ניצלת על ידי אוביטו וקאקאשי. מאוחר יותר אוביטו נקבר תחת מפולת סלעים, וכיוון שאין תקווה להצילו, הוא מבקש להעניק את עין השארינגאן שלו לקאקאשי. רין מבצעת את הניתוח ולאחר מכן היא וקאקאשי נמלטים כאשר שינובי גורמים לעוד מפולת, ונוטשים את אוביטו בצער רב.

סגנון לחימה: רין היא קונואיצ'י המתמחה בטכניקות הקשורות לרפואה. נראה כי יכולותיה הרפואיות מתקדמות למדי, מאחר והחליפה בהצלחה בין עינו השמאלית של אוביטו ועינו השמאלית של קאקאשי. למרות זאת, אין לה צ'אקרה רבה.

שוסן ג'וטסו - Shousen Jutsu: רין השתמשה בטכניקת הרפואה הזו על מנת לרפא את פצעיו של קאקאשי בעת משימתם במהלך מלחמת העולם השלישית נגד איוואגאקורה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.