FANDOM


רינ'נגאן – Rinnegan הרינ'נגאן הוא דוג'וטסו אגדי, אשר היה שייך למקים עולם השינובי וממציא הנינג'וטסו – נזיר שש הדרכים. בעל דוג'וטסו זה מסוגל לשלוט בכל ששת האלמנטים הקיימים, מה שמאפשר לו ללמוד כל ג'וטסו קיים. מלבד זאת, לרינ'נגאן יש יכולות ראיית צ'אקרה בדומה לשארינגאן ולביאקוגאן ואולי אף יותר חזקות. כמו כן, נראה שאחת היכולות של הרינ'נגאן היא לשלוט בגופות של אנשים מתים, זאת על ידי שליחת צ'אקרה אל מוטות ברזל הקבועים בגופם.. מלבד השליטה בגופות אלה, לכל אחת מהן יש יכולות מיוחדות וקבועות, גם אם אחת הגופות מוחלפת בחדשה. כמו כן, כל הגופות בעלות רינ'נגאן וחולקות את שדה הראייה של כל הגופות. מלבד זאת, בעזרת מוטות שחורים הנראים עשויים מאותו חומר של הפירסינג, פיין דוקר את יריביו. נשק מיוחד זה, שככל הנראה קשור לרינ'נגאן משפיע על הצ'אקרה של הנפגע והופך אותה לבלתי נשלטת.

רינגאן הוא מורשת ייחודית וגם קקאי גנקאיי וידוע בינתיים שרינינגאן יש רק לפיין. ל
Yahiko Pein

לפיין יש רינגאן (ראו לעייניו)

רינגאן שלו יכולות מיוחדות כגון:קירוב וריחוק של עצמים ועוד.לריגאן יש גם יכולות לראות צ'יאקרה כמו לשארינגאן.לרינגאן יש את הכוח לשלוט בגופות המתים בעזרת שליחת צ'יאקרה לתוך פירסינגים שיש על גופם.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.