FANDOM


SMALL BYAKOGAN

הביקאוגאן של שבט האיוגה, אחד השבטים הוותיקים בכפר העלה

שבט (באנגלית:clan) הוא משפחה מורחבת מאוד של נינג'ות בעלי תכונות מיוחדות, המייחדות אותם מנינג'ות אחרים. לאחר שהחלה השיטה של כפר נסתר לכל ארץ, רוב השבטים התאחדו לכפר נסתר אחד, אך בכל זאת ישנן ארצות בהן השבטים מפוזרים מחוץ לכפר הנסתר, לרוב בעיר מסויימת משלהם, או אזור משלהם.

התכונות המיוחדות של כל שבט ושבט מתחילות מראיית על ועד שליטה באלמנטי צ'אקרה שונים ברמות שונות.

לכל שבט יש את ההנהגה, ששם נמצאים השינובים החזקים של השבט, ויש את המנהיג, השינובי החזק ביותר בשבט באותה תקופה שבה הוא שולט. שיטת ההנהגה של הכפרים הנסתרים נלקחה משיטת הנהגת השבטים, בדומה, ישנה מועצת הזקנים של הכפר, הקאגה (או פשוט ראש הכפר) של הכפר.


שבטים מוכרים