FANDOM


MUKTUN

הסמל היפני של יסוד העץ

שחרור עץ או שחרור עצים (ביפנית 木遁 ובאנגלית Wood Release) הוא שם כולל לכל הנינג'וטסויים שמשתמשים באלמנט צ'אקרה של עץ, ובסוג התקפות של עצים.

אלמנט העץ הוא בעצם לא אלמנט ראשי, אלא שילוב בין שני אלמנטים אחרים: אלמנט אדמה ואלמנט מים, מה שהופך אותו לתת-אלמנט. תכונה מיוחדת שלו היא שליטה בביז'ויים (השדים המזונבים). אחד סימני הידיים הנפוצים בנינג'וטסויי שחרור עץ הוא "נחש", הנפוץ גם בנינג'וטסויי אדמה.

היכולת להשתמש באלמנט העץ היא יכולת מיוחדת (בלודליין) של ההוקאגה הראשון - האשיראמה סנג'ו.

אורוצ'ימארו, שרצה לעצמו את היכולת לשלוט בשדים החליט לקחת דוגמית D.N.A מקברו של האשיראמה, ועל-מנת להפעיל אמצעי בטיחות - הזריק אותה קודם ל-60 ילדים שאותם חטף. כל ה-60 מתו, ועל כן אורוצ'ימארו החליט שזה יהיה מסוכן מדי להזריק לעצמו, ועזב את התעסקותו בזה, ואת מעבדתו הסודית שבה עסק בעניין. בינתיים, הסתבר כי אחד הילדים שרד בכל זאת, אך לא היה ניתן להבחין בו קודם חי, עקב כל הגוויות שמסביבו. אותו ילד הוא מי שמוכר בשמו הבדוי - קפטן יאמאטו.

דוגמאות

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.