FANDOM


למה למחוק את המידע על המיזוקאגיים?
זה חיוני לערך...

ArikVirus 09:37, 26 בספטמבר 2008 (UTC)

הסיבה לכך שאעין מספיק חומר עליהם כדי להשאיר הסבר כאן וגם להרחיב אליהם בערכים משניים, אז בעקרון זה או רק הסבר כאן, או רק הסבר בערכים נפרדים. {{ס:משתמש:raymondAK-47/חתימה!}} 09:39, 26 בספטמבר 2008 (UTC)
אלף כל, להשאיר כאן זה בטוח. בית כל, ניתן גם להרחיב עליהם בערך קטן משלהם, שבהמשך, ככל שיתברר יותר מידע יגדל, ופה יישאר ברמה שכזאת. וניתן לסדר, כמו בערך הוקאגה הצבעות לערך מורחב. אבל אין טעם להוריד אותם או מפה או מפה.

ArikVirus 09:41, 26 בספטמבר 2008 (UTC)

יש כבר ערכים אליהם, והערכים עצמם הם בדיוק מה שכתוב כאן, אין שום סיבה להשאיר את המידע הזה כאן כאשר הוא קיים בצורה יותר ספציפית בערך אחר. {{ס:משתמש:raymondAK-47/חתימה!}} 09:46, 26 בספטמבר 2008 (UTC)

אבל מה קורה אם נשאיר בינתיים, נחכה קצת זמן, יתבררו עוד פרטים, ואז יהיה אפשר להרחיב את הערכים.

ArikVirus 09:55, 26 בספטמבר 2008 (UTC)

אפשר לפחות להוריד את התעודת זהות? היא לא מעבירה הרבה מידע והיא נראת ממש גרוע... {{ס:משתמש:raymondAK-47/חתימה!}} 09:57, 26 בספטמבר 2008 (UTC)
אוקיי, זה ייראה יותר טוב כך. ArikVirus 10:07, 26 בספטמבר 2008 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.