FANDOM


שי שי ראנדן היא תכניקה שסאסוקה פיתח בזמן בחינות הצ'ונין .הוא פיתח תכניקה זו בעזרת השארינגן בקרב נגד רוק לי . השי שי ראנדן פועל כך נותנים ליריב מכה בסנטר ומעיפים אותו לגובה.קופצים אל מאחורי היריב נותנים לו מכה ביד וברגל. שמים לו יד על הבטן ויורדים לרצפה ומתי שמגים לרצפה נותנים ליריב ביטה בבטןעם העקב.