FANDOM


האצ'ימון האצ'ימון, או שמונת השערים הם השסתומים הנמצאים במערכת כלי הצ'אקרה, והם אלה ששולטים בזרימה של הצ'אקרה בתוך המערכת. שמונת השערים ממקומים במוח, בגב ובלב. זה אפשרי בשביל הנינג'ה לאחר אימונים קשים לפיתוח הכוח לפתוח את השערים. ברגע שהשערים נפתחים, הנינג'ה מקבל פי-10 יותר כוח מהרגיל. אך לכל הכוח הזה יש מחיר מאוד כבד. ברגע שהשערים נפתחים, הלחץ על השרירים גובר, מה שיכול לגרום להם נזק רציני. ברגע שהנינג'ה פותח את כל שמונת השערים, כוחו מגיע לרמה של הוקאגה, אך המחיר הוא החיים של אותו הנינג'ה. פתיחת השערים יכולה לעייף מאוד את האנשים שמשתמשים בהם, ורק נינג'ות מיומנות וחזקות מאוד יכולות להישאר במצב יציב לאחר שהשתמשו בשערים.

01284ae00c3fקאימון- Kaimon (שער הפתיחה)

השער הראשון הממוקם בתוך המוח. פתיחת השער תגרום לשימוש במלוא הכוח של שרירי הגוף. רוק לי משתמש בפתיחת שער זה כאשר הוא מתכונן לבצע את אמוטה רנגה.

קומון- Kyuumon (שער המנוחה)

השער השני הממוקם בתוך המוח. פתיחת השער תגרום לעלייה בסטאמינה של הגוף ועוזרת להתאוששות מהחולשה לאחר פתיחת השער הראשון.

סאימון- Seimon (שער החיים)

השער השלישי הממוקם בתוך חלק העליון של הגב. צבע הגוף משתנה לאדום. רוק לי פותח את השער הזה כאשר הוא מתכונן להשתמש באורה רנגה.

שוומון- Shoumon (שער הפצע)

השער הרביעי הממוקם בחלק האמצעי של הגב. פתיחת השער תגרום לעלייה בכוח ובמהירות. פתיחת השער הזה תגרום תחילת פציעת השרירים.

טומון- Tomon (שער הגבול)

השער החמישי הממוקם מתחת לשער הרביעי. פתיחת השער תגרום לעלייה עוד יותר גדולה בכוח והמהירות.

קאימון- Keimon (שער הראייה)

השער השישי הממוקם מתחת לשער החמישי. פתיחת השער תגרום לעלייה עוד יותר גדולה בכוח והמהירות. גאי פותח את השער הזה כאשר הוא מתכונן להשתמש אסאקוג'אקו.

קיומון- Kyoumon (שער הפלא)

השער השביעי הממוקם מתחת לשער השישי. פתיחת השער תגרום לעלייה עוד יותר גדולה בכוח והמהירות.

שימון- Shimon (שער המוות)

השער השמיני הממוקם בתוך הלב. פתיחת השער תגרום לעלייה במהירות וכוח, והשגת עוצמה ברמה של הוקאגה. שער זה גורם למוות בלתי נמנע.