ნარუტოპედია Wiki
Advertisement

გამოყენების წესი

იმ სტატიის/სექციის დასაწყისში, რომელიც გამართვას საჭიროებს, ჩასვით

{{გასამართავი|მიზეზი}}

მიზეზი ამოირჩიეთ ქვედა სიიდან.

შედეგად სტატია აღმოჩნდება კატეგორია გასამართავ სტატიებში.

თუ სტატია ერთზე მეტი მიზეზითაა გასამართავი, გამოიყენეთ Template:გასამართავი2.

მიზეზები

 • გრამატიკა =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი ბევრ ორთოგრაფიულ ან/და გრამატიკულ შეცდომას შეიცავს.
 • დაუსრულებელი =ეს სტატია დაუსრულებელია.
 • ბმულები =ამ სტატიაში ბმულების შექმნაა საჭირო.
 • სქოლიო =ეს სტატია გასამართავია, რადგან არ არსებობს სქოლიო.
 • სტილი =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი ვერ აკმაყოფილებს სტილის სტანდარტებს.
 • ბევრი სურათი =ამ სტატიაში სურათების რაოდენობის შემცირებაა საჭირო.
 • მიკერძოებული =ეს სტატია გასამართავია, რადგან მასში დაცული არაა მიუკერძოებლობის პრინციპი.
 • არასწორი თარგმანი =ეს სტატია გასამართავია, რადგან მასში დაცული არაა ნარუტოპედიაში მიღებული თარგმნის წესები.
 • ტერმინები =ეს სტატია გასამართავია, რადგან მასში ისეთი ტერმინებია გამოყენებული, რაც ნარუტოპედიაში მიღებული არაა.
 • ხელახლა დაწერა =ნარუტოპედიის სტილის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად ამ სტატიის ხელახლა დაწერაა საჭირო.
 • არასრულყოფილი სქოლიო =ამ სტატიის მხოლოდ ნაწილობრივ გადამოწმებაა შესაძლებელი, ამიტომ დარჩენილი ნაწილისთვის წყაროს მითითებაა საჭირო.
 • დრო =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი არასწორ დროშია დაწერილი.
 • ვარაუდები =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი წინასწარმეტყველებებს ან/და ვარაუდებს შეიცავს.
 • სექციების რიგი =ნარუტოპედიის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად ამ სტატიის სექციების რეორგანიზაციაა საჭირო.
 • ბევრი სექცია =ეს სტატია გაუმართლებლად ბევრ სექციადაა დაყოფილი, ამიტომ მსგავსი სექციების გაერთიანებაა საჭირო.
 • დუბლიკატი სტატია =ეს სტატია სხვა სტატიის ან სექციის დუბლიკატს წარმოადგენს, ამიტომ მისი შინაარსის შეცვლაა საჭირო.
 • დამოუკიდებელი სექცია =ამ სექციის დამოუკიდებლად არსებობა გაუმართლებელია, ამიტომ მისი შიგთავსის სხვა სტატიაში ან სექციაში გადატანაა საჭირო.
 • დასაყოფი სტატია =ნარუტოპედიის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად ამ სტატიის სექციებად დაყოფაა საჭირო.
 • გრძელი სტატია =ეს სტატია მეტისმეტად გრძელია, რაც მის წაკითხვას არასასიამოვნოს ხდის, ამიტომ მისი დაყოფა ან შემოკლებაა საჭირო.
 • შესავალი =ამ სტატიას აკლია შესავალი ნაწილი.
 • გრძელი შესავალი =ამ სტატიის შესავალი ნაწილი მეტისმეტად გრძელია.
 • მიკერძოებული შესავალი =ამ სტატიის შესავალ ნაწილში დაცული არაა მიუკერძოებლობის პრინციპი.
 • არასათანადო შესავალი =ამ სტატიის შესავალი ნაწილი სათანადოდ ვერ აჯამებს მის შინაარსს, ამიტომ იგი სტატიის შემოკლებულ ვერსიად ვერ გამოდგება.
 • საავტორო უფლებები =ეს სტატია ან მისი ნაწილი, სავარაუდოდ, სხვა ვებსაიტიდანაა მოკოპირებული, ამიტომ მისგან არათავისუფალი, საავტორო უფლებებით დატვირთული შიგთავსის ამოღებაა საჭირო.
 • ბევრი ბმული =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი მეტისმეტად ბევრ ბმულს შეიცავს.
 • სანდო წყარო =ამ სტატიის სქოლიო სანდო წყაროდ ვერ გამოდგება, ამიტომ მისი გასწორება ან სტატიიდან დაუსაბუთებელი ინფორმაციის ამოღებაა საჭირო.
 • არასწორი კატეგორია =ამ სტატიაში კატეგორია არასწორადაა მითითებული.
 • კატეგორია =ამ სტატიას კატეგორიის დამატება ან არსებულის გასწორება სჭირდება.
 • ბევრი კატეგორია =ეს სტატია ძალიან ბევრ კატეგორიაშია გაწევრიანებული.
 • უკატეგორიო =ეს სტატია არც ერთ კატეგორიაში არაა გაწევრიანებული.
 • თემისგან უხვევს =ეს სექცია გასამართავია, რადგან იგი თემისგან უხვევს.
 • თავს ეწინააღმდეგება =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი საკუთარ თავს ეწინააღმდეგება. დამატებითი ინფორმაცია შეიძლება იპოვოთ მის განხილვის გვერდზე.
 • სხვას ეწინააღმდეგება =ეს სტატია გასამართავია, რადგან იგი სხვა სტატიას ეწინააღმდეგება, ამიტომ მისი შინაარსის გადამოწმებაა საჭირო. დამატებითი ინფორმაცია შეიძლება იპოვოთ მის განხილვის გვერდზე.
 • გასამართავი სექცია =ეს სექცია გასამართავია, რადგან იგი მთავარი სტატიის მოკლე შინაარს ვერ გადმოსცემს.
 • უმნიშვნელო სტატია =ამ სტატიის თემა შესაძლოა ნარუტოპედიისთვის უმნიშვნელო იყოს, ამიტომ იგი შეიძლება წაიშალოს. დამატებითი ინფორმაცია შეიძლება იპოვოთ მის განხილვის გვერდზე.
 • საჭიროებს განახლებას =ეს სტატია არ ასახავს ნარუტოში განვითარებულ უახლეს მოვლენებს, ამიტომ მისი შინაარსის განახლებაა საჭირო.
 • სურათები =ნარუტოპედიის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად ამ სტატიაში სურათების განლაგების, ზომის ან აღწერის გასწორებაა საჭირო.
 • ცხრილი ჯობს =ეს სტატია შეიცავს სიას, რომლის ცხრილის სახით გამოსახვა შესაძლოა უფრო მართებული იყოს.
 • აკლია ინფოდაფა =ეს სტატია გასამართავია, რადგან მას აკლია ინფოდაფა.
 • ხარვეზიანი ინფოდაფა =ამ სტატიის ინფოდაფა შეუვსებელია, საჭიროებს ინფორმაციის ჩამატებას ან/და შეიცავს მცდარ ინფორმაციას.
 • მხოლოდ ინფოდაფა =ეს გვერდი მხოლოდ ინფოდაფას შეიცავს.
 • თარგმანი =ეს სტატია თარგმანს წარმოადგენს, ამიტომ იგი შესაძლოა კორექტირებას საჭიროებდეს.
 • საკამათო სახელი = ამ სტატიის სახელი საკამათოა. გთხოვთ, განიხილოთ ეს საკითხი სტატიის განხილვის გვერდზე და მხოლოდ ამის შემდეგ შეცვალოთ მისი სახელი.
 • ცარიელი სექცია = ეს სექცია ცარიელია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ მის შექმნაში.

მაგალითი 1

{{გასამართავი|ბმულები}}

გამოჩნდება ასე:


თუ გასამართავია არა მთელი სტატია, არამედ მისი რომელიმე სექცია, ხოლო სასურველ მიზეზში საუბარია მხოლოდ სტატიაზე, ჩასვით

{{გასამართავი|მიზეზი|სექცია}}

მაგალითი 2

{{გასამართავი|ბმულები|სექცია}}

გამოჩნდება ასე:


Advertisement