ნარუტოპედია Wiki
Advertisement

გამოყენების წესი

იმ სტატიის/სექციის დასაწყისში, რომელიც გამართვას ერთზე მეტი მიზეზით საჭიროებს, ჩასვით

{{გასამართავი2|
{{მიზეზი}}
{{მიზეზი}}
{{მიზეზი}}
...
}}

მიზეზები ამოირჩიეთ ქვედა სიიდან.

შედეგად სტატია აღმოჩნდება კატეგორია გასამართავ სტატიებში.

თუ სტატია ერთადერთი მიზეზითაა გასამართავი, გამოიყენეთ Template:გასამართავი.

მიზეზები

მაგალითი 1

{{გასამართავი2|
{{ბმულები}}
{{სანდო წყარო}}
}}

გამოჩნდება ასე:


თუ გასამართავია არა მთელი სტატია, არამედ მისი რომელიმე სექცია, ხოლო სასურველ მიზეზებში საუბარია მხოლოდ სტატიაზე, ჩასვით

{{გასამართავი2|სექცია=კი|
{{მიზეზი}}
{{მიზეზი}}
{{მიზეზი}}
...
}}

მაგალითი 2

{{გასამართავი2|სექცია=კი|
{{ბმულები}}
{{სანდო წყარო}}
}}

გამოჩნდება ასე:


Advertisement