FANDOM


Kage

Kiekvienas iš penkių didžiųjų paslėptųjų kaimų turi savo vadą – Kage. Buvimas Kage reiškia tai, kad tu esi stipriausias, bei išmintingiausias savo kaimelyje. Taip pat Kage – tai žmogus kuris palieka atsakingas už kaimą. Jį iš anksto gali išrinkti prieš tai buvęs Kage, taip pat jis turi galimybę perleisti savo pareigas savo išrinktam žmogui, kas reiškia, kad vienu metu kaimelis gali turėti du Kage vienu metu, tačiau ankstesnis Kage nebevadovauja kaimeliui, o tai reiškia, kad jis atsistatydina ir tampa neaktyviu Kage. Bet naujojo Kage mirties atveju, prieš tai buvęs Kage ir vėl perima šias pareigas (taip atsitiko su trečiuoju ir ketvirtuoju Hokage). Jei Kagė netikėtai miršta nepalikęs įpėdinio, naująjį vadą renka kaimo taryba, kuriai priklauso ir kaimo senoliai.