FANDOM


Nara klanas, šiam klanui priklauso Šikamaru, jo tėvas. Šiam klanui budingi šešėlių valdymo technikos,kurios tam tikram periodui gali suparalyžuoti priešą, priversti ji atkartoti savo veiksmus, ar tiesiog nužudyti.
200px-Nara Symbol.svg (1)

Nara klano ženklas.