FANDOM


Каге (影; во буквален превод значи „сенка“) е ранг кој го имаат лидерите на петте најмоќни скриени села. Овие лидери се познати и како „петте Каге“ (五影, Gokage). Ако некој Каге си ја задржал својата позиција за неколку децении, како што е случајот со Третиот Хокаге, веројатно некоја помлада нинџа да стане помоќен од него. Во тој случај, сегашниот Каге може да се повлече од функцијата и да ја додели на некој друг. Откако ќе се добие рангот Каге, тој останува доживотно. Заради ова понекогаш се случува двајца Каге да се живи, но само еден да ја има таа функција, како што е случајот со Третиот и Четвртиот Хокаге.