Wikia

DutchEdit

YaellNovella
Een korte introductie van wie ik ben:


Een wannabe-schrijver, geen-leven-hebbende Skyrim gamer, fanatiek lezer en fantasy geek. Ik zou hier kunnen stoppen natuurlijk, want dat is ongeveer alles dat er over mij gezegd kan worden. Maar ik zal nog even verder uitweiden over het onderwerp 'ik'.

Als een hopelijk-schrijver hou ik van schrijven en schrijf ik dus regelmatig verhaaltjes. Soms upload ik het ook online, maar dat ga ik hier niet doen (tenslotte is dit niet de ideale plaats om mezelf te verkopen). Hoe dan ook, als je geïnteresseerd bent, ga ik je niet stoppen om me erover aan te spreken. Misschien link ik je dan ook wel door.

Een geen-leven-hebbende Skyrim gamer zegt genoeg, maar desondanks zal ik er toch bij zeggen dat het niet alleen Skyrim is. Ook Oblivion. En een paar andere games zoals Assassin's Creed, maar Skyrim is voor mij toch nog steeds een topper. Ik verpest het wel regelmatig omdat ik zoveel mods installeer, en laggen of crashen is iets wat bij mij vrij normaal is.

Ik begon met lezen op vrij jonge leeftijd, en de boeken die mijn interesse kregen waren altijd ver boven het niveau van mijn klasgenoten. Ik las bijvoorbeeld the Lord of the Rings uit toen ik twaalf was. Veel meer moet ik daarover niet zeggen, denk ik.

Mijn favoriete genre in alles is en blijft fantasy. Modern, middeleeuws, futuristisch. Het kan me niet schelen, ik droom liever dan de werkelijkheid te zien, en dat toont zich in elk aspect dat ik hier al genoemd heb: de dingen die ik schrijf zijn fantasy, mijn favoriete games zijn fantasy, ik lees fantasy. Overal fantasy.

Al dit gecombineerd kan vrij duidelijk uitleggen waarom ik mezelf wil bezighouden met deze wiki specifiek. Dat is ongeveer alles dat er te zeggen valt over me. Als er nog vragen zijn, moet je niet verlegen zitten om ze aan mij te stellen.

Momenteel doe ik...
Lezen: Game of Thrones, The Hobbit, Assassin's Creed Black FlagKijken: Game of Thrones

EnglishEdit

YaellNovella
A short introduction of who I am:


I'm an aspiring writer, no-life Skyrim gamer, fanatic reader and fantasy geek. I could stop there, of course, for that's pretty much all there is to tell about me. But, I'll elaborate on the subject 'me' a little bit further.

I'm an aspiring writer. I love writing, and I write stories quite often. I sometimes upload my work, but I'm not going to post it on here (this is after all not a place where I'm going to try to merchandise myself). Either way, if you're interested, I'm not going to stop you from asking questions. And who knows, I might pass you a link.

A no-life Skyrim gamer says enough, but nevertheless, I'll add that it's not only Skyrim. It's also Oblivion. And quite a few other games such as Assassin's Creed. But, Skyrim is my all-time favourite. I often break the game because I mod it so often, and lagging and crashing is something I'm used to by now.

I started out reading very young, and the books that sparked my interest have always been far above my classmate's levels. For one I finished Lord of the Rings in two days when I was twelve. I don't think I need say much more.

My favourite genre in everything has always been fantasy. Modern fantasy, medieval fantasy, futuristic fantasy. I don't care. I prefer dreams above reality, and it shows in every other aspect that I've mentioned above: the things I write are fantasy, my favourite games are fantasy and I read fantasy. Fantasy everywhere.


So, that's pretty much everything there is to say about me. If you have questions, don't be too shy to ask them.

Currently up to
Reading: Game of Thrones, The Hobbit, Assassin's Creed Black FlagWatching: Game of Thrones
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.