Ten atrybut typu Łańcuch znaków spisuje rangę techniki (E, D, C, B, A, S).

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "E",
      "D",
      "C",
      "B",
      "A",
      "S"
    ]
  }
}
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.
... więcej o „Ranga jutsu
Dopuszcza wartość„Dopuszcza wartość <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>” jest predefiniowaną właściwością, która może zdefiniować listę dopuszczalnych wartości ograniczających przyporządkowania wartości dla właściwości.
E +, D +, C +, B +, A +  oraz S +
Ma typ"Ma typ <span style="font-size:small;">(Has type)</span>" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki.