Naruto Wiki
Advertisement
Naruto Wiki

Ten atrybut typu Quantity kataloguje masę ciała postaci.

Dla łatwości odczytu ta własność wypisuje wartość tylko w jednostkach kg.

Jednostki

Poniższa lista określa obsługiwane jednostki masy. Dowolne przedrostki jednostek SI, jak k/m/M nie są obsługiwane.

Jednostka Opis Wartość i możliwe nazwy Uwagi
kg kilogram 1 kg, kilogram, kilogramy, kilogramów, kilograma jednostka standardowa, jak w SI
g gram 1 kg odpowiada 1000 g, gram, grama, gramy, gramów
lb funt 1 kg odpowiada 2.204622 lb, lbs, funt, funty, funtów
oz uncja avoirdupois 1 kg odpowiada 35.273962 oz, uncja, uncji, uncje są też inne miary o nazwie "uncja", np. such as uncja troy dla metali szlachetnych.
Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
A
101,1 kg  +
84,2 kg  +
105,1 kg  +
5,1 kg  +, 5,3 kg  +, 80,5 kg  +
137 kg  +
45 kg  +
45,8 kg  +
Ao +
70,9 kg  +
66 kg  +
81,6 kg  +
65,3 kg  +
41 kg  +
B
40 kg  +
80 kg  +
38,2 kg  +
71,3 kg  +
78,9 kg  +
C
C +
55,8 kg  +
59,1 kg  +
Advertisement