FANDOM


Jest to technika współpracy, gdzie wielu użytkowników Uwolnienia Ziemi jednocześnie wykonują ręczne pieczęcie i wtedy wypluwają strumień błota z ich ust, co utwardza się w wiele kolumn z ziemi. Rosną do góry od ziemi i razem tworzą wzmocniona ochronną ścianę.

Ciekawostki

  • Ri () jest starą jednostką długość. Miała długość około pół kilometra - i ciągle w Chinach, gdzie jest nazywana lǐ — ale wydłużona w czasie dopóki nie zostało to poprawione na 3927,27 metrów podczas epoki Meiji (1868–1912). Tysiąc ri ogólnie służy jako miara bardzo długiej odległości. Dziesięć tysięcy ri byłoby krokiem nawet poza to. To jest dobrze znane z powiedzenia chińskiego filozofa Lǎozǐ, które brzmi "podróż tysiąca lǐ zaczyna się z pojedynczym krokiem" (千里之行,始于足下, Qiān lǐ zhī háng, shǐ yú zú xià).

Źródła

  1. Czwarty Databook, strona 323
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.