Naruto Wiki
Advertisement
Naruto Wiki

Egzamin na chūnina ‒ egzamin, do którego mogą przystąpić genini, a którego zdanie skutkuje otrzymaniem przez nich rangi chūnina. Jōnin prowadzący grupę geninów ma prawo zgłosić swoich podopiecznym do tego egzaminu na wyższą rangę shinobi zaraz po otrzymaniu rangi genina.

Dawniej egzamin rozstrzygany był w każdej wiosce na swój sposób. Jednak wiele z nich było zbyt brutalnych (w Kirigakure należało zabić innego ucznia). Dlatego też po Trzeciej Wielkiej Wojnie Kage wiosek zdecydowali się dwa razy do roku organizować ów egzamin na terenie wybranej wioski. Miało to na celu zbliżenie stosunków między wioskami, oraz sprawdzenie, jak siła danej wioski ma się do innych.

Etapy

Pierwszy etap

Pierwszym etapem jest test pisemny. W pierwszym egzaminie, do którego przystąpił Naruto i jego koledzy test ten nadzorował Ibiki Morino, członek ANBU odpowiadający za wyciąganie informacji od wrogich shinobi oraz specjalista od tortur. Test obejmował dziewięć pytań na poziomie chūnina. Najważniejszym jednak elementem testu była umiejętność ściągania, czyli zdobywania informacji tak aby nie zostać zauważonym. Na koniec egzaminu zostaje dodane ostatnie pytanie, dziesiąte. Jednak samo pytanie, tak jak i poprzednie, nie było istotne — liczyła się reakcja, czy jesteś gotów poświęcić się dla innych. Naruto nie odpowiedział na żadne pytanie, jednakże jego podejście do sytuacji dało mu szansę na awans. W pierwszym egzaminie Naruto dziesiąte „pytanie” było następujące: można zrezygnować z odpowiedzi, co skutkuje oblaniem całej trzyosobowej grupy (jednak wszyscy mogą ponownie podejść do kolejnego egzaminu), bądź podjąć się odpowiedzi, jednak wtedy udzielenie błędnej spowoduje, że dana osoba już nigdy nie otrzyma rangi chūnina. Zaliczyli wszyscy, którzy podjęli się odpowiedzi, gdyż pokazało to, że są zdolni podjąć ryzyko. Okazało się, że Ibiki Morino układa różne scenariusze dziesiątego pytania. W innym egzaminie, o którym w fillerze opowiada Idate Morino, młodszy brat Ibikiego, ostatnie „pytanie” było podobne, różnica była jednak istotna: również można było zrezygnować lub podjąć się odpowiedzi. Skutek rezygnacji miał być ten sam (cała drużyna oblewa), jednak podjęcie się odpowiedzi oznaczało, że członek grupy, który uzyskał najniższy wynik, na zawsze pozostanie geninem. Tym razem należało zrezygnować, zamiast odpowiadać, poświęcając kolegę dla własnej korzyści.

Zasady pierwszego etapu

  1. Każdemu zdającemu przydzielane jest 10 punktów. Egzamin składa się z 10 pytań. Za każdą nieprawidłową odpowiedź odjęty zostaje 1 punkt od posiadanej puli punktów.
  2. Egzamin jest walką grupową. Wyniki egzaminu podliczane są grupowo, czyli zdają ci, którzy uzyskali wynik równy lub najbliższy maksymalnej ilości punktów ‒ 30.
  3. Wszelkie próby ściągania lub jakiekolwiek podejrzane zachowanie sugerujące ściąganie jest karane odjęciem 2 punktów od posiadanej puli punktów.
  4. Osoba, która przed zakończeniem egzaminu straci wszystkie punkty (w wyniku ściągania) lub nie odpowie na żadne z pytań prawidłowo i tym samym skończy z wynikiem 0 punktów ‒ odpada. W takim przypadku oblewa egzamin nie tylko osoba, która straciła wszystkie punkty, ale również cała grupa, do której ta osoba należy.

Drugi etap

Drugi etap ma za zadanie sprawdzić umiejętności pracy w zespole. Trzyosobowe drużyny muszą współpracować tak aby przedostać się przez Las Śmierci „w jednym kawałku”. Muszą też posiadać dwa zwoje: Nieba i Ziemi. Każdy zespół przed wejściem do Lasu Śmierci otrzymuje jeden ze zwojów. Nikt z innych drużyn nie wie, który zwój otrzymali rywale. Po zdobyciu drugiego zwoju, drużyna musi dotrzeć jak najszybciej do wieży, w której odbędzie się ostatni etap egzaminu. Zwojów nie wolno było otworzyć przed dotarciem do wieży ‒ kończyło się to oblaniem egzaminu.

Trzeci etap

Trzeci i ostatni etap ma miejsce w wieży walk. Po zaliczeniu poprzednich etapów przychodzi czas na walki indywidualne. Przeciwnicy dobierani są drogą losową. Wyniki losowania, a tym samym wezwania do walki, uczestnicy mogą śledzić na ekranie. Wygrywa ten, który zabije przeciwnika, pozbawi go przytomności lub wówczas kiedy jego rywal podda się. Trzeci etap ma charakter turnieju. Walki finałowe odbywają się na arenie. Walkom finałowym przyglądają się również Kage oraz Daimyō.

Eliminacje

W przypadku zbyt dużej liczby osób, które przeszły drugi etap, zarządzane są eliminacje. Zasady są takie same jak w walkach trzeciego etapu: zwycięża się przez poddanie się przeciwnika, jego śmierć lub utratę zdolności do walki. Zwycięzca może wziąć udział w ostatnim etapie, który odbywa się z reguły dopiero po jakimś czasie, co daje możliwość przeanalizowania zdobytych informacji na temat umiejętności i zdolności przeciwników i odpowiednio się przygotować.

Ciekawostki

  • Jak można zauważyć na przykładzie Shikamaru Nary, rangę może otrzymać także ten, który potrafi ocenić dokładnie swoją sytuację oraz posiada ponadprzeciętne umiejętności, chociaż przegrał już pierwszą walkę turniejową.
  • Ciekawostką jest również fakt, że Gaara, Kankurō oraz Temari drugi etap egzaminu zaliczyli w rekordowym czasie 97 minut.
  • W Ukrytej Wiosce Liścia etapów było aż 4, ponieważ zbyt wiele osób przeszło etap 1 i 2.