FANDOM


local p, l, mw, t = {}, mw.language.getContentLanguage(), mw, { anime=true, manga=true, gra=true, film=true, ["film kanoniczny"]=true, ["powieść"]=true }
 
function p.jutsuuzytkownik(f)
	local _a, _o = f.args[1], {}
	if not _a then return end
	_a =_a:gsub("%[", ""):gsub("%]", ""):gsub("~~", "~ ~")
 
	for a in mw.ustring.gmatch(_a..",", "%s*([^,]+),") do
		local a1, _a1, a2, a3, a4 = a:match("^%s*(([^,~(]*)[^,~]*)%s*~*%s*([^,~]*)%s*~*%s*([^,~]*)%s*~*%s*([^,]*)$")
		a2 = l:lc(a2)
		local o = "[["..a1..(_a1~=a1 and "|".._a1.."]]" or "]]")
		if f:preprocess("{{#ask:[["..a1.."]][[Konserwacja::Nazwa]]|link=none}}")~="" then o = "<i>"..o.."</i>" end
 
		if a3 == "lalka" then
			o=o.." ([[Lalkarstwo]]"
			if a4~="" then
				local fm = true
				for m in mw.ustring.gmatch(a4.."~", "%s*([^~]*)%s*~") do
					o=o..(fm and " wykorzystujące " or " i ").."{{Odmiana/Blp|"..m.."}}"
					fm = false
				end
			end
			o=o..")"
		elseif a3 == "z" and a4~="" then o=o.." (z "..a4..")"
		end
 
		if t[a2] then o=o.."<sup> (Tylko "..l:ucfirst(a2)..")</sup>{{#set:Użytkownik="..a1..";"..l:ucfirst(a2).."}}"
		else o=o.."{{#set:Użytkownik="..a1..";*}}"
		end
		_o[#_o+1] = "<li>"..o.."</li>"
	end
 
	if #_o == 0 then return end
	return f:preprocess("<ul>"..table.concat(_o).."</ul>")
end
 
function p.kekkeigenkai_uzytkownicy(f)
	local _o, q = {}, f:preprocess("{{#ask:[[Gatunek::+]][[Concept:Postacie]][[Kekkei genkai::{{PAGENAME}}]] OR [[Gatunek::+]][[Natura czakry::{{PAGENAME}}]] OR [[Płeć::+]][[Kekkei genkai::{{PAGENAME}}]] OR [[Płeć::+]][[Natura czakry::{{PAGENAME}}]]|sep=,|link=none|format=list|headers=hide|limit=500}}")
	for u, _u in mw.ustring.gmatch(q..",", "%s*(([^,(]+)[^,]*),") do
		local o = "[["..u..(_u~=u and "|".._u.."]]" or "]]")
		if f:preprocess("{{#ask:[["..u.."]][[Konserwacja::Nazwa]]|link=none}}")~="" then o = "<i>"..o.."</i>" end
 
		local a = l:lc(f:preprocess("{{#show:"..u.."|?Występuje w}}"))
		if t[a] then o=o.."<sup> (Tylko "..l:ucfirst(a)..")</sup>" end
 
		_o[#_o+1] = "<li>"..o.."</li>"
	end
 
	if #_o == 0 then return end
	return f:preprocess("<ul>"..table.concat(_o).."</ul>")
end
 
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.