Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Rozdział/opis

local p = {}

function p.anime( f )
  local args = f:getParent().args
  
  local query = f:preprocess( "{{#ask:[[Pojęcie:Odcinki]][[Rozdział mangi::" .. tonumber( args['Rozdział'] or '0' ) .. "]]|sep=,,,|link=none|sort=Numer odcinka}}" )
  if query ~= "" then
    out = {}
    query = mw.text.split( query, ',,,' )
    for i=1, #query do
      local e = query[i]
      out[i] = f:preprocess( "[[" .. e .. "|''{{#show:" .. e .. "|?Anime}}'' odc. {{#show:" .. e .. "|?Numer odcinka}}]]" )
    end
    
    return table.concat( out, '<br>' )
  end
end
  
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.